"Plus Ultra"


Cordoba ebbe.juulheider@gmail.com

Ebbe Juul-Heider, R., FFR., ROHT.
Lektor, cand. mag. i historie og kristendomskundskab.
Oberstløjtnant ved Den Kongelige Livgarde.


VUC:
I det civile professionelle liv har jeg siden 1978 været en del af voksenuddannelsessektoren, først som forstander for et voksenuddannelsescenter og siden som lektor på VUC Aarhus. Her har jeg undervist i historie og religion samt givet årligt specialevejledning til et stort antal kursister. Endvidere har jeg undervist nydanskere - eller fremmedsprogede – i dansk historie ved Gymnasialt Indføringskursus (GIF), ligeledes på VUC Aarhus. Jeg har tillige været beskikket censor for Undervisningsministeriet i den gymnasiale større skriftlige opgave i historie.

Forsvaret:
Geledtjenesten foregik ved Livgarden: Rekrut, garder, sergent, løjtnant, delingsfører, næstkommanderende/kompagni, kompagnichef. Tjeneste ved Nato, hvorunder bosat i Belgien. Herefter chef for Hærens Operative Kommandos Pressecenter og sluttelig tjeneste som chef for V/Livgardebatallion.

Forfatterskab:
Artikler i aviser og faglige tidskrifter - se dem her

Foredrag:
Folkeuniversitetet i Aarhus, Herning, Emdrup i København, samt Refugiet i Løgumkloster med flere.
Følgende emner er blevet behandlet, ofte over flere semestre:

Finlands historie - Frankrigs historie - Ruslands historie - Spaniens historie - Tysklands historie - DDR.s historie - Ungarns historie - USA.s historie - Mellemøsten - Det Osmanniske Rige.

Europa:
Kanon: Europas historie - Lange linjer i europæisk kulturhistorie - Reformationen 1536 - Den Westfalske Fred 1648 - Slaget ved Waterloo 1815 - Forudsætningerne for den Første Verdenskrig/Julikrisen 1914 - Versaillesfreden og fredsslutningerne 1919-20 - Invasionen i Normandiet 1944 - Europa under Den Kolde Krig - Gallipoli 1915 - Weimarrepublikken 1918-33 - Det tyske kejserrige (Den nervøse stormagt) 1871-1918 - Vesttyskland 1945-1963 - Sverige i stormagtstiden - Poltava 1709 - Det hellige tysk romerske rige - "DIE HANSE".

Danmark:
Kanon: Danmarks historie - Danmarks historie fra Reformationen til 1960 - Frederik II.s tid ca. 1550 - Statsomvæltningen 1660 - De slesvigske krige.

Religion:
De synoptiske evangelier - Apostlenes gerninger - Paulus - Islam - Markus evangeliet.

Personrelaterede foredrag:
D.G. Monrad – Kronprins Rudolf af Østrig-Ungarn – Marskal Mannerheim – Napoleon – Kemal Atatürk – Henrik Kauffmann – John Christmas Møller – Karl V – Strueense – Churchill – Douglas MacArthur.

Historiske studieture:
I min fritid arrangerer og gennemfører jeg historiske studieture, og har én eller flere gange haft følgende rejsemål:

Berlin - Wien - Belgien - Normandiet - Andalusien - Istanbul - Celle - Nordsjælland - Sct. Petersborg - München - Budapest - Dresden - Wismar, Stralsund, Rügen - Thüringen, Sachsen (Erfurt, Weimar, Leipzig, Wittenberg, Wartburg) - Bratislava/Pressburg - Paris - Østersøen rundt (Karlskrona, Danzig, Massurien, Klaipeda/Memel, Vilnius, Riga, Tallin og Stockholm) - Sydengland - Slesvig - Hamborg - Holsten: Plön/Eutin/Lübeck - Koblenz og Trier - Bremen og Bremerhaven - Istanbul, Gallipoli og Troya - Magdeburg-Berlin - Beograd - Topola - Karlowitz - Novi Sad - Greifswald og Usedom - Kroatien: Zagreb, Opatija, Pula og Istrien - Slovenien (Ljubljana) - Trieste - Madrid, Yuste, El Escorial.